• ลงทะเบียนนิสิตเก่า
    เข้าสู่ระบบ
  • รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเพื่อร่วมผลักดัน ส่งเสริม และส่งต่อความเป็นเกษตรศาสตร์ สู่รุ่นต่อไป


มีดีที่KU.CSC


นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ค้นหาข้อมูลนิสิตเก่า 10,000 คน ใน ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร