• ลงทะเบียนนิสิตเก่า
    เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนเพื่อร่วมผลักดัน ส่งเสริม และส่งต่อความเป็นเกษตรศาสตร์ สู่รุ่นต่อไป


นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ค้นหาข้อมูลนิสิตเก่า 10,000 คน ใน ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร